DYREKTOR SZKOŁY

 

 
    mgr  Michał Wieczorek   nauczyciel przyrody, fizyki i chemii

WICEDYREKTOR SZKOŁY

    mgr Barbara  Pytlik   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

GRONO PEDAGOGICZNE

    mgr Aleksandra Greiner    nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Beata   Wawoczny  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
    mgr Agnieszka Pakuła nauczyciel języka angielskiego  
mgr Ewa  Mańka    nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
    mgr Violetta  Szymańska  nauczyciel języka polskiego
mgr Beata Ochal  nauczyciel języka polskiego, historii
    mgr Aleksandra Wieczorek nauczyciel języka angielskiego
mgr Joanna Chadaj  nauczyciel matematyki, informatyki
    Aleksandra  Rugor nauczyciel matematyki
mgr Dorota Fidosiej  nauczyciel przyrody, biologii i geografii
    mgr Adam Adamczyk nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Maria Szweda nauczyciel religii
    mgr Joanna Słodowicz pedagog
mgr Agnieszka Pawliczek świetlica
    mgr Alina Szulik bibliotekarka
mgr Martyna Błaszczyk nauczyciel języka niemieckiego
 

 

  mgr Justyna Kolorz logopeda