DYREKTOR SZKOŁY

 

mgr  Maria Stachowicz - Polak   nauczyciel przyrody, geografii, edukacji regionalnej

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara  Pytlik   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

GRONO PEDAGOGICZNE

mgr Aleksandra Greiner    nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki
mgr Beata   Wawoczny  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, plastyki
mgr Agnieszka Pakuła nauczyciel języka angielskiego  
mgr Ewa  Mańka    nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, techniki
mgr Violetta  Szymańska  nauczyciel języka polskiego
mgr Beata Ochal  nauczyciel języka polskiego, historii
mgr Aleksandra Wieczorek nauczyciel języka angielskiego
mgr Joanna Chadaj  nauczyciel matematyki, informatyki
Aleksandra  Rugor nauczyciel matematyki
mgr Dorota Fidosiej  nauczyciel przyrody, biologii i geografii
mgr Monika Klim nauczyciel chemii, fizyki
mgr Adam Adamczyk nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Dorota Kowalczyk nauczyciel wychowania fizycznego
ks. Krzysztof Pyszny nauczyciel religii
mgr Bernadeta Krupa nauczyciel religii
mgr Joanna Słodowicz pedagog
mgr Agnieszka Pawliczek świetlica, nauczyciel języka francuskiego
mgr Alina Szulik bibliotekarka
mgr Martyna Błaszczyk nauczyciel języka niemieckiego
mgr Emilia Woźniczko logopeda
Katarzyna Winkler terapeuta pedagogiczny
mgr Jolanta Erdmann nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa