GODZINA DLA  RODZICÓW

 

 

Dyrekcja SP19 informuje, że 19 grudnia 2017roku tj. we wtorek nie będzie godziny dla rodziców.

 

 

SPOTKANIE ADWENTOWE 2017

 

 

Dyrekcja SP19 informuje, że 10 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 19 odbędzie się SPOTKANIE ADWENTOWE. 

Szczegóły na plakacie - załącznik.

 

 

 

ZBIÓRKA MAKULATURY

 

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniach od 18 do 27 października 2017 roku odbędzie się zbiórka makulatury. Zważoną i podpisaną makulaturę przekazujemy wychowawcy.

 

 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2017/2018 - GODZINA DLA  RODZICÓW

 

 

Wtorek godzina 17.00 - 18.00 

17.10.2017r.
21.11.2017r.
19.12.2017r.
23.01.2018r.
20.03.2018r.
17.04.2018r.
22.05.2018r.

 

 

GODZINA DLA  RODZICÓW

 

 

Dyrektor Szkoły informuje, że październikowa godzina dla rodziców odbędzie się we wtorek 17 października 2017 r. od godz. 17.00 do godz. 18.00

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5.10.2010 r. Dyrekcja SP19 w Rybniku ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2.11.2017, 3.11.2017, 27.12.2017, 28.12.2017, 2.01.2018, 29.03.2018, 30.03.2018, 3.04.2018, 30.04.2018, 2.05.2018, 4.05.2018, 1.06.2018, 21.06.2018. Czynna jest świetlica szkolna.

 

 

ZEBRANIE RODZICÓW

 

 

Dyrektor Szkoły informuje, że we wtorek 19.09.2017r. o godzinie 16.00 odbędzie się zebranie ogólne rodziców. Zebranie odbędzie się na sali gimnastycznej. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA LEKCJI JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

 

 

Informacja w załączniku

 

 

UBEZPIECZENIA UCZNIÓW W ZAKRESIE NNW

 

 

Dyrektor Szkoły informuje, że od nowego roku szkolnego szkoła nie będzie podejmowała żadnych działań w kwestii ubezpieczenia uczniów w zakresie NNW. Zgodnie z przepisami szkoła nie może być stroną w zawieraniu umowy ubezpieczenia, a wychowawcy nie mogą zbierać składek na ubezpieczenia. Wszystkie te sprawy pozostają w gestii rodziców.

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego - 4 września 2017r

Zimowa przerwa świąteczna - od 23 do 31 grudnia 2017r.

Ferie zimowe - od 29 stycznia do 11 lutego 2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna - od 29 marca do 3 kwietnia 2018r. 

Zakończenie roku szkolnego - 22 czerwca 2018r.

 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się  w poniedziałek 4 września 2017 roku.
 
Harmonogram:
 
9.00 - msza św. dla wszystkich klas, uczniowie klasy pierwszej przynoszą tornistry do poświęcenia
10.00 - rozpoczęcie roku szkolnego dla wszystkich uczniów klas I - VII.

 

 

LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 

 

załącznik

 

 

 

 WYPRAWKA SZKOLNA 2017/2018

 

 

Informacje dla rodziców dotyczące wyprawki szkolnej w załącznikach: załącznik 1, załącznik 2

 

 

 

PODRĘCZNIKI 2017/2018

 

 

Wykaz podręczników  na rok szkolny 2017/2018. Podręczniki do religii nie są objęte dotacją.
 

 

 

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

 

 

W lipcu 2007 roku szkoła otrzymała nowe pracownie komputerowe. Pracownia została zakupiona od firmy Konsorcjum Betacom S.A. i MCSI LTD Sp.zoo przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymaliśmy 10 uczniowskich stacji roboczych z monitorami LCD, komputer serwer, komputer przenośny, drukarkę laserową, skaner, projektor i oprogramowania. Pracownia posiada dostęp do Internetu. 

 

 

 

SAMORZĄD SZKOLNY

 

 

przewodnicząca - Martyna Griman

zastępca przewodniczącego – Bartosz Karwot

sekretarz – Natalia Wita

skarbnik - Jakub Żarnowski

Weronika Węgiel, Alicja Pochopień, Eliza Tatarczyk, Kalina Karwot, Błażej Dara, Kacper Tetla, Adam Karwot, Dominik von Rebenstok, Radosław Adamczyk

 

opiekun samorządu - Agnieszka Pawliczek  

 

 

RADA RODZICÓW  

 

 

przewodnicząca - Małgorzata Adamczyk
sekretarz – Ilona Cipcer
skarbnik – Marzena Juraszczyk