WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z ZFŚS
REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR19 W RYBNIKU
UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ NR 7/2017-2018 SP19

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR19 W RYBNIKU

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK 2017/2018 
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK 2016/2017 
REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR19 W RYBNIKU
REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH
REGULAMIN PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR19
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR19
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR19 W RYBNIKU
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
PLAN PRACY  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SP19
REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU SP19
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR19
ŚWIETLICA SZKOLNA
PROGRAM PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
REGULAMIN STOŁÓWKI