WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z ZFŚS
REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR19 W RYBNIKU
UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ NR 7/2017-2018 SP19

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR19 W RYBNIKU

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK 2018/2019
REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR19 W RYBNIKU
REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH
REGULAMIN WYDARZENIA KULTURALNO - DYDAKTYCZNEGO "NOC W SZKOLE"
REGULAMIN PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR19
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR19
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR19 W RYBNIKU
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
PLAN PRACY  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SP19
REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU SP19
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR19
ŚWIETLICA SZKOLNA
PROGRAM PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ